Tuesday, 15 July 2014

Fiqh Islam & Kepemimpinan Wanita - Sebuah Risalah Pengenalan


*Risalah ini lebih cenderung membicarakan "pengenalan" untuk keharusan kepemimpinan wanita berdasarkan perspektif Islam, tanpa memanjangkan bicara soal ketidakharusannya berdasarkan debat silam khasnya.

Isu kepemimpinan wanita ada perbahasan yang tersendiri dalam pandangan Islam, bahkan kadang-kadang ia berlangsung kontroversi. Selain kepemimpinan wanita, soal bolehkah wanita menjadi hakim juga saling berkaitan. Oleh itu kita lihat, Hanafiyyah mengharuskan perempuan dilantik di kerusi kehakiman dalam urusan sivil dan kekeluargaan, kecuali berkaitan jenayah sharak. Sementara itu at-Tobari, Ibnu Hazm dan aliran Zhohiri mengharuskan perempuan menjadi hakim dlm erti kata lebih luas berbanding pandangan Hanafiyyah. Paling penting daripada contoh-contoh di atas, isu pelantikan wanita untuk tugas-tugas umum tidak wujud ijmak akannya dan wujud khilaf (Lihat al-Qaradhawi; al-Shaykh al-Ghazali Kama 'Araftuh).

Perlu kita tahu sebuah kaedah yg diterima jumhur; khitab sharak ditujukan kepada semua sama ada lelaki atau wanita, sekalipun digunakan 'dhamir' lelaki, kecuali ada dalil dan petunjuk yang mengkhususkannya. Nabi saw diutus kepada semua tanpa mengira jantina karena shariah diturunkan untuk semua.

Perempuan mesti dilibatkan dalam urusan kepemimpinan dan perbincangan peringkat tertinggi masharakat dan negara. Kita lihat, dalam ayat ke-233 dalam surah al-Baqarah; "kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya)".

Ayat ini tentang suami isteri yang bermusyawarah utk tentukan urusan susuan anak mereka. Sarjana Islam dari Maghribi, al-Marhum 'Allal al-Fasi dalam al-Madkhal fi an-Nadzariyyah al-'Ammah Li Dirasah al-Fiqh al-Islami (hlm. 101), semasa mengulas ayat tersebut, beliau menyebut: "Kalau syura pada urusan keluarga pun dituntut, apa kata kamu dengan syura berkaitan urusan keluarga yang lebih besar, iaitu urusan umat dan negara." Ulasan al-Faasi seterusnya, utk urusan masharakat/negara yg melibatkan jumlah lebih besar, maka lebih utama untuk dilibatkan perempuan dlm urusan kepemimpinan karena perempuan adalah separuh daripada masharakat dan negara.

Demikian juga al-Faasi melihat ayat ke-71 surah at-Taubah: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan.. (hingga habis ayat). Ayat ini menurutnya memberi wilayah mutlaqah kpd wanita beriman sebagaimana diberi kepada laki-laki. Juga hak untuk berpartisipasi dalam jihad, solat berjemaah dan sebagainya.

Almarhum Muhammad al-Ghazali turut dikenali lantang berhubung kepemimpinan wanita. Beliau mengulas antaranya dalam al-Sunnah al-Nabawiyyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis, dalam bab "fi 'Alam an-Nisa'". Ringkasnya menurutnya ia adalah isu kompetensi dan akhlak dalam memimpin, bukannya isu jantina. Beliau juga telah menakwil hadis yang menyatakan (tidak akan beruntung kaum yang diperintah urusannya seorang wanita) sebagai mesti dibaca berdasarkan konteks dan sejarah, karena dalam masa sama al-Quran sendiri memuji pemerintahan baik dan mengangkat syura oleh Ratu Saba' (dikenali sebahagian orang sebagai Balqis), justeru katanya, pasti ada konteks yang menyebabkan hadis tersebut wujud. Antaranya, ia berkait dengan perempuan tersebut yang tiada kompetensi dan masharakat Parsi ketika itu sangat teruk. Al-Qaradhawi ada melakukan komentar dan menyokong pandangan Muhammad al-Ghazali tersebut dalam bukunya "al-Shaykh al-Ghazali kama 'araftuh". (Disebabkan ini hanyalah catatan ringkas, maka untuk lanjut saya cadang dibaca ulasan berkaitan isu ini dalam kedua-dua buku yang tulisan al-Ghazali dan al-Qaradhawi itu).

Tokoh Usuli dan Maqasidi, Shaykh Dr al-Raisuni turut berpandangan akan keharusan dan kepentingan kepemimpinan wanita, kecuali dalam urusan yang besar seperti ketenteraan negara. (Lihat dalam al-Shura fi Ma'rikah al-Bina', hlm 60).


Kesimpulannya berdasarkan pemahaman saya yang cetek, kepemimpinan wanita (kecuali imamah uzhma, bahkan hal ini pun ada perbincangan dan sebahagian sarjana mengizinkannya) adalah suatu yang harus. Kepemimpinan ialah soal integriti dan kompetensi, bukan soal jantina. Bahkan jika diulang-ulang perkataan bahawa wanita tidak boleh memimpin sebuah gerakan besar (pertubuhan, negeri dan negara) lalu disandarkannya kepada Islam, maka ia boleh menjejaskan nama baik Islam, sedangkan salah satu maqasid al-Shariah ialah memperelok gambaran baik mengenai Islam (Tahsin suroh al-Islam). Tanpa menafikan bahawa ada pandangan yang tidak mengharuskan kepemimpinan wanita, namun tiada ijmak dan sehingga sekarang berlangsung khilaf, justeru wajar ia dihormati.

1 comments:

Mursyid Omar 29 August 2014 at 11:24  

Salam, Marwan, apakah maksud Khitab Syarak?

Dan jika kita katakan bahawa khitab Syarak yang diterima jumhur ini ditujukan untuk semua, apakah ia sekaligus membidas dakwaan sesetengah pihak yang menuduh ulama' sebagai chauvinis lelaki ketika mengeluarkan pendapat dan berfatwa?

Mohon penjelasan.

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP